Διοικητικό Συμβούλιο


Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας «Η Δράμα ενάντια στον Καρκίνο»
Πρόεδρος:Σ. Παπαδόπουλος
Μέλη:Θ. Αγοραστός
Χ. Ανδρεάδης
Μ. Βασλαματζής
Χρ. Εμμανουηλίδης
Μ. Τριχάς
Χ. Χριστοφυλλάκης