Δημοσιεύσεις-Άρθρα


Γιατί το Κάπνισμα Γίνεται Συνήθεια, Πως Διακόπτεται;

Γιατί το Κάπνισμα Γίνεται Συνήθεια, Πως Διακόπτεται;

Η χρήση προϊόντων καπνού οδηγεί σε εξάρτηση στο μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών. Η νικοτίνη αναγνωρίζεται ως η κατεξοχήν ψυχοδραστική ουσία, που προκαλεί εξάρτηση ενεργοποιώντας το ντοπαμινεργικό σύστημα και ρυθμίζοντας την απελευθέρωση γαγγλιονικών δυναμικώ...
Η Πνευματική Διάσταση της Αντιμετώπισης του Καρκίνου

Η Πνευματική Διάσταση της Αντιμετώπισης του Καρκίνου

Η σωματική υγεία είναι πολύτιμο αγαθό. Γι΄ αυτό και η Εκ­­κλησία δέ­εται «Υ­­­πέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας» όλων των αν­θρώ­πων. Πα­ράλ­ληλα όμως με τη σωματική υγεία είναι α­πα­­ραίτητη και η ψυ­χι­κή υγεία. Ο σύγ­χρο­­νος πο­λι­­τισμός, αλλά μέχρ...